Chính sách đổi / hủy hoàn tiền - Học Kèm Tiếng Anh Online Với Giáo Viên Bản Ngữ

Chính sách đổi / hủy hoàn tiền

  1. Chính sách gia hạn và bảo lưu

5.1. Chính sách gia hạn:

Tất cả các gói học tại EIV Online có thời hạn sử dụng cố định và được gia hạn duy nhất 1 lần tùy vào số lượng buổi học mỗi gói.  Nếu học viên không sử dụng (đặt lịch) hết số buổi học trong thời hạn sử dụng của gói học đã thanh toán, số buổi học còn lại khi gói học hết hạn sẽ tự động bị xóa khỏi gói học. Nếu học viên hủy buổi học đã được đặt lịch học ngoài thời hạn sử dụng của gói học, buổi học sẽ bị xóa khỏi gói học và không được bồi hoàn trở lại.

5.2. Chính sách bảo lưu:

Trong các trường hợp bất khả kháng và không thể tiếp tục theo học tại EIV Online, học viên có quyền bảo lưu để tham gia học vào một thời điểm khác phù hợp hơn. Vui lòng tham khảo kỹ các quy định của chính sách bảo lưu.

Chính sách bảo lưu hiện tại chỉ áp dụng :

  • Học viên học gói 10 bài học được quyền yêu cầu bảo lưu kết quả học tập và xin nghỉ tạm thời tối đa 01 lần trong suốt thời gian học. Thời hạn bảo lưu 01 lần không được vượt quá 07 ngày.
  • Học viên lớp 20 buổi được quyền yêu cầu bảo lưu kết quả học tập và xin nghỉ tạm thời tối đa 02 lần trong suốt thời gian học. Thời hạn bảo lưu 01 lần không được vượt quá 15 ngày.
  • Học viên lớp 40 buổi được quyền yêu cầu bảo lưu kết quả học tập và xin nghỉ tạm thời tối đa 04 lần trong suốt thời gian học. Thời hạn bảo lưu 01 lần không được vượt quá 15 ngày.
  • Học viên lớp 80 buổi được quyền yêu cầu bảo lưu kết quả học tập và xin nghỉ tạm thời tối đa 06 lần trong suốt thời gian học. Thời hạn bảo lưu 01 lần không được vượt quá 15 ngày.
  • Học viên lớp 120 buổi được quyền yêu cầu bảo lưu kết quả học tập và xin nghỉ tạm thời tối đa 08 lần trong suốt thời gian học. Thời hạn bảo lưu 01 lần không được vượt quá 15 ngày.
  • Sau thời hạn bảo lưu, nhân viên CSKH của EIV Online chủ động sắp xếp cho học viên và giáo viên
  • Nếu sau thời hạn bảo lưu học viên không quay lại học sẽ mất quyền tham gia các lớp tương tác.
  • Trong các trường hợp bất khả kháng, học viên phải xin nghỉ tạm thời vì lý do cá nhân như: ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị dài hạn phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế.
  1. Chính sách đặt, hoàn và hủy buổi học

Học viên có thể hủy buổi học đã đặt lịch, tuy nhiên thời gian tối thiểu cần thiết để có thể hủy buổi là 24 giờ trước giờ buổi học đó diễn ra đối. Nếu học viên không đáp ứng được thời gian này, học viên sẽ không thể hủy được buổi học và mất quyền lợi đối với buổi học đó nếu không tham gia học theo lịch.

Trong mỗi buổi học, nếu chất lượng buổi học không đảm bảo do lỗi đường truyền từ phía giáo viên, giáo viên sẽ sắp xếp dạy bù bên ngoài hệ thống cho học viên để đảm bảo chất lượng buổi học. Học viên có nhiệm vụ nhớ lịch học và kiểm tra đường truyền để đảm bảo lên lớp đúng giờ và chất lượng buổi học. Nếu học viên không lên lớp hoặc đường truyền của học viên không đảm bảo để buổi học diễn ra thành công thì giáo viên sẽ không hoàn hay bù lại những buổi học đó.

Trước giờ diễn ra buổi học 15 phút, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn nhắc giờ học cho học viên, tuy nhiên những tin nhắn này đôi khi bị lỗi do nhà mạng nên học viên vẫn phải chủ động nhớ lịch học và lên lớp. EIV Online sẽ không hoàn buổi trong trường hợp quên lên lớp do không nhận được tin nhắn.