EIV Online tuyển dụng

CÙNG EIV ONLINE NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

Tại sao bạn nên gia nhập vào đội ngũ chúng tôi

Chúng tôi hướng đến một môi trường làm việc mà ở đó bạn cảm thấy được hòa nhập, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo để bạn có thể phát triển hết năng lực bản thân, tận hưởng niềm vui trong công việc và cùng nhau đem lại sự đột phá cho nền giáo dục nước nhà

Đội ngũ làm việc sáng tạo, không ngừng học hỏi

Our Goals Are Ambitious

We refuse to be complacent. We expect our goals to teach us as much as they challenge us, and we use those lessons to aim even higher the next time.

Our Goals Are Ambitious

We refuse to be complacent. We expect our goals to teach us as much as they challenge us, and we use those lessons to aim even higher the next time.

Đội ngũ làm việc tạo niềm vui trong công việc

Đội ngũ làm việc không mệt mỏi

Our Goals Are Ambitious

We refuse to be complacent. We expect our goals to teach us as much as they challenge us, and we use those lessons to aim even higher the next time.

Our Goals Are Ambitious

We refuse to be complacent. We expect our goals to teach us as much as they challenge us, and we use those lessons to aim even higher the next time.

Đội ngũ làm việc luôn cam kết và trách nhiệm

Cái này hay nè!

 • Bảo hiểm

 • Du lịch

 • Free Cafe

 • Mang Pets của bạn đến văn phòng

 • Drinks on Fridays

 • Free Yoga. Namaste

 • Tự do

 • Thoải mái sáng tạo

 • Không ép buộc ăn mặc

 • Cãi SẾP thoải mái

 • Drinks on Fridays

 • Free Yoga. Namaste