Thông báo Eivonline

Tất cả các gói học tại EIV Online có thời hạn sử dụng cố định và được gia hạn duy nhất 1 lần tùy vào số lượng buổi học mỗi gói.  Nếu học viên không sử dụng (đặt lịch) hết số buổi học trong thời hạn sử dụng của gói học đã thanh toán, số buổi học còn lại khi gói học hết hạn sẽ tự động bị xóa khỏi gói học. Nếu học viên hủy buổi học đã được đặt lịch học ngoài thời hạn sử dụng của gói học, buổi học sẽ bị xóa khỏi gói học và không được bồi hoàn trở lại.

1. Chính sách bảo lưu:

Trong các trường hợp bất khả kháng và không thể tiếp tục theo học tại EIV Online, học viên có quyền bảo lưu để tham gia học vào một thời điểm khác phù hợp hơn. Vui lòng tham khảo kỹ các quy định của chính sách bảo lưu. Xem thêm

Teachers Recommended for You