bi quyet luyen thi ielts Archives - An online marketplace for language tutors

Tag: bi quyet luyen thi ielts

TÔI ĐÃ VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

  “Tôi từng như người bị câm, điếc mỗi khi gặp người nước ngoài. Tôi chỉ biết cười cười mà đôi lúc nụ cười của tôi lắm lúc nó vô nghĩa làm sao. Rồi tôi biết đến EIV onile vào một ngày tình cờ, tôi tham khảo nhiều ý kiến của bạn bè, tôi đọc […]