Privacy policy - An online marketplace for language tutors

Privacy policy

Bảo mật Tài khoản

Thông tin mà chúng tôi có thể thu thập về bạn thông qua hệ thống EIV Online bao gồm các thông tin mà bạn cung cấp (như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, thông tin liên lạc khác, các cuộc điều tra và nhập các thông tin khác vào Website); thông tin tự động (dữ liệu kết quả từ hoạt động của bạn, chẳng hạn như thông tin giao dịch, địa chỉ IP, đăng nhập, email, mật khẩu và các hoạt động duyệt); thông tin di động (dịch vụ định vị); và thông tin từ các nguồn khác.

Hãy thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tên hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật, và đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của bạn vào cuối mỗi buổi học. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này. Bạn nên sử dụng thận trọng đặc biệt khi truy cập vào tài khoản của bạn từ một máy tính công cộng hoặc chia sẻ. Trong trường hợp mất bài học thì người gây ra lỗi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Là một thành viên, bạn có thể gửi nội dung, bao gồm tải video, hình ảnh và cung cấp các ý kiến. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn đăng, hiển thị trên dịch vụ của chúng tôi, hoặc truyền tải, hiển thị cho các thành viên khác. Bạn sẽ không đăng lên trang Web hay truyền tải cho các thành viên khác, bất kỳ nói xấu, không chính xác, sai, lạm dụng, khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, định hướng tình dục, đe dọa, quấy rối, phân biệt chủng tộc công kích, hoặc tài liệu bất hợp pháp, hoặc bất kỳ tài liệu vi phạm hoặc vi phạm các quyền của một bên khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư và quyền công khai.

 

Chính sách bảo mật

EIV Online cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi không bán, cho thuê, hoặc trao đổi các thông tin cá nhân của bất kỳ khách hàng của chúng tôi với bên thứ ba. Vui lòng xem lại chính sách của chúng tôi và liên hệ với chúng tôi khi có thắc mắc.

Thu thập thông tin khách hàng

Khi bạn đăng nhập vào EIV Online và đăng ký để đặt một giáo viên thông qua các ứng dụng EIV Online, thông tin cá nhân của bạn được thu thập thông qua hình thức đăng ký. Bạn tự nguyện cung cấp thông tin. Chúng tôi thu thập thông tin này để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của bạn. Nếu bạn chọn không chia sẻ thông tin này với chúng tôi, chúng tôi có thể gặp trở ngại đáp ứng yêu cầu của bạn.

Mẫu đăng ký của chúng tôi thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin về các đối tượng chuyên gia mà bạn muốn học hoặc các đối tượng học viên mà bạn muốn dạy. Nếu bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của bạn hoặc địa chỉ email, bạn có thể nhận được điện thoại, email liên hệ từ chúng tôi với thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi đặc biệt, hoặc các sự kiện sắp tới của chúng tôi. Bạn có thể lựa chọn không nhận thông tin như vậy trong tương lai.

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng bởi EIV Online cho mục đích thanh toán, việc đánh giá và cung cấp các dịch vụ cho người sử dụng; thông tin liên lạc với bạn; và kiểm toán nội bộ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng những thông tin mà chúng tôi thu thập để xác nhận rằng bạn được phép sử dụng các ứng dụng và thực hiện một giao dịch được yêu cầu, bao gồm cả việc xử lý thanh toán.

Đối với hoạt động ứng dụng mà yêu cầu thông tin cá nhân, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác về bản thân. đăng ký, tham gia vào các dịch vụ ứng dụng của chúng tôi có thể bị hủy bỏ mà không cần thông báo khi chúng tôi phát hiện ra bạn đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản của Chính sách Bảo mật này hoặc Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

EIV Online sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc trong những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như việc tiết lộ đó là cần thiết để phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, để thi hành các Điều khoản sử dụng hoặc ngăn chặn sử dụng trái phép các ứng dụng.

EIV Online  dựa trên phản hồi của người dùng, và như vậy, đòi hỏi phải có thông tin phản hồi từ bạn sau Oder hoàn thành. EIV Online  có quyền sao chép văn bản góp ý của bạn về các dịch vụ gửi đến đại diện của chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi hoặc các ứng dụng EIV Online trong tài liệu quảng cáo trong các tài liệu phát triển kinh doanh, cùng với tên của bạn và tổ chức. địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin cá nhân bên cạnh tên và tổ chức của bạn sẽ không được sử dụng mà không có sự đồng ý của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện ý kiến ​​của bạn ẩn danh, bạn có thể chỉ định như vậy trong các ứng dụng.

 

Khảo sát khách hàng tự nguyện

Chúng tôi có thể định kỳ tiến hành cả doanh nghiệp và các cuộc điều tra khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Chúng tôi khuyến khích khách hàng của chúng tôi để tham gia vào các cuộc điều tra bởi vì thông qua đó chúng tôi thu thập thông tin quan trọng giúp chúng tôi cải tiến các loại hình dịch vụ chúng tôi cung cấp và phát triển các dịch vụ và sản phẩm. Thông tin và trả lời cá nhân của bạn sẽ được giữ bí mật tuyệt đối (trừ trường hợp pháp luật quy định), ngay cả khi một bên thứ ba thực hiện cuộc khảo sát. Việc tham gia vào cuộc khảo sát khách hàng của chúng tôi là tự nguyện

Chúng tôi có những thông tin chúng tôi nhận được từ các cá nhân đáp ứng Khảo sát khách hàng của chúng tôi và tổng hợp nó với những phản hồi từ khách hàng khác để tạo ra rộng hơn, trả lời chung chung cho các câu hỏi khảo sát (như giới tính, tuổi tác, nơi cư trú, sở thích, giáo dục, việc làm, lĩnh vực công nghiệp, hoặc thông tin cá nhân khác). Sau đó chúng tôi sử dụng các thông tin tổng hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi đối với bạn, và để phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới. không nhận dạng cá nhân thông tin tổng hợp, điều này có thể được chia sẻ với bên thứ ba.

 

Liên kết

Các ứng dụng EIV Online có thể liên kết đến các trang web khác hoặc các tài liệu đăng tải trên mạng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính bảo mật của người dùng trên những trang web. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi được nhận thức rõ ràng khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi, và đọc các chính sách trên trang web mà họ có thể truy cập. Các tuyên bố bảo mật EIV Online  chỉ áp dụng cho các thông tin được thu thập bởi các ứng dụng EIV Online .

Bảo vệ

Chúng tôi bảo vệ mọi thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin qua các ứng dụng EIV Online , thông tin của bạn được bảo vệ cả online và offline. Chúng tôi luôn nỗ lực bảo mật thông tin của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của thông tin được gửi qua kết nối Internet cá nhân của bạn.

Chỉ những nhân viên EIV Online  được truy cập thông tin của bạn để thực hiện các nhiệm vụ công việc của họ.  Và họ phải có quyền quản trị an toàn để làm như vậy. Các máy chủ lưu trữ thông tin được lưu giữ trong một hạn chế môi trường, an toàn, và được bảo trì thường xuyên.

Chúng tôi khuyến khích các bậc phụ huynh và người giám hộ để dành nhiều thời gian trực tuyến với con của họ. Chúng tôi kêu gọi các bậc cha mẹ hướng dẫn con cái của họ không cung cấp tên họ thật, địa chỉ, số điện thoại mà không cần sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ, khi sử dụng Internet