Thẻ: dang thu thao

22 Sep

Top 5 mỹ nhân Việt nói tiếng Anh ngỡ như tiếng Lào

Nói tiếng Anh mà người Anh không thể hiểu và chính người Việt cũng không hiểu đồng hương của mình đang nói gì là một trong những thực trạng diễn ra khá phổ biến hiện nay, đặc biệt là đối với các sao Việt. Một khi họ đã nổi tiếng và ra ngoài thế giới […]