Tin tức & Sự kiện

Tất tần tận về câu điều kiện trong tiếng anh

Trong bài này thì mình sẽ giới thiệu cho bạn các loại câu điều kiện và cách sử dụng của mỗi loại, thật ra câu điều kiện đã không còn gì xa lạ với mọi người nhưng đa số mọi người thường sử dụng loại 1 là đầu tiên, lâu ngày không sử dụng những loại kia thì quên là một chuyện bình thường, bản thân mình vừa chợt nhận ra sự thật phũ phàng đó nên quyết định viết bài này để mở màn luôn :D.

Đâu tiên thì mình xin giới thiệu trước cho những ai không hề biết về câu điều kiện. Câu điều kiện đơn giản chỉ là câu Nếu…thì…

“If” = Nếu

“,” = thì

Trước khi giới thiệu với cách bạn các loại câu điều kiện, mình có một lời khuyên nhỏ cho các bạn để nhớ cách dùng(mới nhận ra sau khi quên :D), đó là bạn viết khoảng 10 ví dụ cho mỗi loại, đọc mỗi ví dụ khoảng 2 lần, ví dụ nào có ấn tượng thì bạn tự động nhớ và lấy làm cách sử dụng luôn. Ví dụ như mình thì mình nhớ cái If I were you, I would marry her cho điều kiện loại 2 luôn.

Câu điều kiện loại 1:

Cấu trúc: S+V(chỉ có thể ở thì hiện tại đơn), S+V(tương lai, hiện tại)

Khi nào thì dùng: Khi diễn tả một khả năng có thể xảy ra trong hiện tại.

Ví dụ: If she is ugly, I’ll go home right away.

If a girl kisses you, she must be blind.

If I give you $100, will you be my wife?

If you feel lonely, call me, ok?

Bạn lưu ý là ở vế sau mình cũng có thể sử dụng cho câu hỏi và câu mệnh lệnh nhé, cái này cũng áp dụng được cho những câu loại khác.

Câu điều kiện loại 2:

Cấu trúc: S+V(quá khứ, to be chuyển về were với mọi trường hợp), S+V(quá khứ).

Ở vế sau, 99% là sử dụng với would(chuyển từ will), could(can), should, had to(have to).

Dùng trong những trường hợp một việc gì đó không thể xảy ra trong hiện tại.

Ví dụ:  If I were you, I’d go and get all gifts you’ve given her back.

If I could be a girl for one day, I would go to girl bathroom to know how it’s like.

 

Câu điều kiện loại 3:

Cấu trúc:  S+had+pp, S+would/could have+pp

Dùng như câu loại 2, chỉ khác là không thể xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ: If I had brought more than 100,000 dong, she would not have broken up with me.

If hadn’t been there, I could have stayed at home and slept with my wife.

Bạn lưu ý là thường thì họ chỉ sử dụng đến ngang đây, hai loại còn lại khá ít khi xài nên một số giáo viên bỏ qua luôn, mình cũng được giáo viên tha cho phần đó nhưng mà sau khi học hỏi ở bạn Jerry thì mình xin nói luôn.

 

Câu điều kiện ghép 1:

Cấu trúc: S+V(loại 2), S+would/could have+pp(loại 3).

Đây là một loại câu để diễn tả một điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại nhưng nếu xảy ra được thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Câu này khá là giống với loại 2 nên ít khi người ta sử dụng.

Ví dụ: If she were taller, I could have kissed here without bending down so much.

If I had $1,000,000, I would have had a beautiful wife.

Câu điều kiện ghép 2:

Cấu trúc: S+had+pp(loại 3), S+V(loại 2).

Ngược lại với câu ghép loại 1, loại 2 lại diễn tả một việc không thể diễn ra trong quá khứ nhưng nếu diễn ra được thì sẽ như thế nào đấy.

Ví dụ: If I had not make that mistake, we would still be together right now.

Dấu hiệu của loại này là now, by now, at this time, at this moment…

Câu này lại gần giống loại 3 nên cũng bị vứt 1 xó luôn.

EIV Online