Tin tức & Sự kiện

Tầm quan trọng của tiếng anh cho người đi làm

I hurried into the local department store to grab1 some 70-483 dumps Cisco 400-101 dumps last minute Chirsmas gifts. I looked at all SY0-401 PDF Examprepwell Examprepwell the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever Examprepwell and I just had Cisco 400-101 dumps so much to do. Chirsmas was beginning to Cisco 300-115 dumps become such a drag. I kinda wished that I could just sleep through Chirsmas. But 70-483 dumps I hurried the best Itcertpasses I could through all the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to Cisco 400-101 dumps myself at SY0-401 PDF the prices of all 300-075 VCE Free these toys, and wondered if the grandkids would even Cisco 300-115 dumps play whit4 them. I 300-075 VCE Free found Cisco 400-101 dumps SY0-401 PDF Examprepwell myself in SY0-401 PDF the doll aisle5. Cisco 300-115 dumps Out of the corner of my eye I saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He 70-483 dumps 300-075 VCE Free kept touching6 her hair and he held her so gently. I could not seem Itcertpasses to Examprepwell Cisco 300-115 dumps Examprepwell help myself. I just kept loking over Cisco 400-101 dumps at the little boy and wondered who Cisco 400-101 dumps the doll was for. I watched him turn to a woman and he called 300-075 VCE Free his aunt by name and said, “Are you 70-483 dumps sure I don’t have enough money?” She replied SY0-401 PDF a bit impatiently, 300-075 VCE Free “You know 70-483 dumps 70-483 dumps that 300-075 VCE Free you don’t have enough money for it.” The aunt told the little boy not to go anywhere Cisco 400-101 dumps that she had to go and get some other things and would be back in a few minutes. And then 300-075 VCE Free she left the Itcertpasses aisle. The boy continued to hold the doll. After a 70-483 dumps bit Cisco 300-115 dumps I asked the 300-075 VCE Free SY0-401 PDF boy who the doll was Cisco 400-101 dumps for. He said, “It is the 70-483 dumps doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the Itcertpasses doll to my Mama to take to her. “I 300-075 VCE Free 70-483 dumps asked him where his siter was. He looked at me with Cisco 300-115 dumps the saddest eyes and said, “She was SY0-401 PDF gone Examprepwell to be with Itcertpasses Jesus.

My 70-483 dumps Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.” My heart Cisco 300-115 dumps nearly stopped beating. Then Cisco 300-115 dumps the boy looked at me again and said, “I told my Examprepwell Daddy to tell my Mama not to go yet. I told him SY0-401 PDF to tell her to wait till I got back from the store.” Then he 70-483 dumps asked me if Cisco 400-101 dumps i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out some picture he’d had taken at the Itcertpasses front of the store. He said, “I want my Mama to 70-483 dumps Cisco 300-115 dumps take this with her Cisco 300-115 dumps so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much and I SY0-401 PDF wish she dind not have Itcertpasses to leave Itcertpasses me.But Daddy says she will need to be with my sister.” Itcertpasses I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he was not Itcertpasses looking I reached Itcertpasses into my purse and pilled out Examprepwell Cisco 400-101 dumps a handful of bills. I asked Cisco 400-101 dumps the little boy, “Shall we count that miney one more time?” Examprepwell He SY0-401 PDF grew excited and said, “Yes,I just know 300-075 VCE Free it has to be Cisco 300-115 dumps enough.” So I slipped my money in with his and we began Itcertpasses to count it . Of course it was plenty for the doll. He softly said, “Thank you Jesus Itcertpasses for giving Examprepwell me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to Cisco 400-101 dumps give me enough money to 300-075 VCE Free buy this doll so Mama can Cisco 400-101 dumps 300-075 VCE Free take it with her to give my Itcertpasses sister. And he heard my prayer. 300-075 VCE Free I wanted to ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy the Cisco 300-115 dumps doll and a rose for my Mama. 70-483 dumps She loves white rose so much. “In a SY0-401 PDF few minutes the aunt came back and 300-075 VCE Free I wheeled my cart away. I could not Itcertpasses keep SY0-401 PDF from thinking about the 70-483 dumps little boy as I finished my shoppong SY0-401 PDF in a ttally different spirit than when I had started. And I kept remembering Examprepwell a story I had seen in the newspaper several days earlier Examprepwell about a drunk driver Cisco 400-101 dumps hitting a car and killing7 a Cisco 300-115 dumps little girl and the 300-075 VCE Free Mother was in serious condition. The SY0-401 PDF family was deciding on whether to remove the life support. Now surely 70-483 dumps this little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where the family had disconnected the life support SY0-401 PDF Cisco 300-115 dumps and the young woman had Itcertpasses Examprepwell died. 70-483 dumps Cisco 300-115 dumps I could not forget the little boy and just kept Cisco 400-101 dumps SY0-401 PDF wondering if the two were somehow connected. Later that 300-075 VCE Free day, I could not help myself and I went out and Cisco 400-101 dumps Examprepwell bought aome white roses and took them to the funeral home Examprepwell where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I Cisco 300-115 dumps left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho chúng ta không ít những thuận lợi và thách thức. Thuận lợi là mang lại một xã hội hiện đại hơn. Nhưng về phần thách thức đang đặt nặng lên vai của những bạn trẻ, những người muốn tham gia vào lực lượng lao động công nghiệp và hiện đại. Một thế giới phẳng như ngày nay, mọi rào cản đều có thể xoá bỏ để thế giới ngày càng hội nhập và gần gũi hơn. Một rào cản được xem là lớn nhất đó chính là ngôn ngữ, để có thể tham gia vào thị trường lao động thế giới chắc chắn bạn phải là người có vốn ngoại ngữ khá hay phải thuộc dạng tốt. Và một điều chắc chắn là những người không thể đáp ứng được nhu cầu đó sẽ dần tụt lùi về phía sau.

Tiếng anh trở thành một công cụ không thể thiếu để kết nối con người trên toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, tầm quan trọng của càng thể hiện ngày càng rõ và chúng ta cần phải nắm rõ được hơn bất kì ai, khi chúng ta còn trẻ, nhiệt huyết còn nhiều thì hãy trang bị cho mình vốn kiến thức tiếng anh cho người đi làm nhé, chỉ cần cố gắng thôi bạn sẽ hái được “ quả ngọt ”.

Khi học một ngôn ngữ bất kì nào bạn cũng có nhiều lí do dành cho riêng mình, chính hàng ngàn lí do ấy do chính bạn tự đặt ra cho mình lại là rào cản lớn nhất trên con đường chinh phục một ngôn ngữ. Tuy nhiên, hãy nghĩ đến việc bạn sẽ nhận được những kết quả tuyệt vời khi sở hữu cho mình khả năng thông thạo ngôn ngữ toàn cầu tiếng anh sẽ lớn như thế nào để có thêm động lực lớn lao trong quá trình học tập nhé!

Đối với người đi làm đòi hỏi phải thông thạo về cả 4 kĩ năng, bạn phải biết nói năng lưu loát, biết viết email cho khách hàng, đối tác… Nếu bạn vẫn chưa “ bỏ túi” cho mình những kĩ năng ấy thì hãy ràn luyện ngay từ ngày hôm nay tại EIV Online nhé! Đến với chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong việc học tiếng anh, dù bạn là người đi làm ở độ tuổi nào cũng thấy tiếng anh cho người đi làm không hề khó khăn, mà cực kì hấp dẫn. Khả năng ngoại ngữ tốt sẽ mở ra cho bạn rất nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn.

EIV Online