Tin tức & Sự kiện

Âm |s| (âm gió) và những lưu ý

Âm xì hay âm gió thực chất ở đây là âm |s|. Phát âm thiếu âm |s| là một trong những lỗi rất hay gặp, rắc rối ở chỗ âm |s| là âm quan trọng nhất của người Mĩ, người bản địa không bao giờ hiểu được bạn đang nói gì nếu bạn phát âm thiếu âm |s|.

Mình lấy một vài ví dụ đơn giản nhé: faster(nhanh hơn) nhưng khi bạn nói thiếu âm |s| thì nó sẽ thành fatter(mập hơn)

response(phản hồi) nhưng thiếu |s| thì thành retpond(không có nghĩa)

force(buộc ai làm gì) thiếu |s| sẽ là for

sister(chị em gái) sẽ thành sitter

was (quá khứ của is và am) gần giống như were(quá khứ của are)

relax (thư giản) ra là relet.

Âm |s| sẽ được phát âm ra khi trong từ có CE,SE,S,X(thực chất X phát âm là âm |x| nhưng âm |x| và |s| gần như giống nhau nên có thể xì cùng một kiểu), một số trường hợp cực hiếm thì những âm này câm.
Việc thêm âm xì này vào như mình nói ở trước là vô cùng quan trọng vì vậy trong bất kì trường hợp nào các bạn cũng phải phát âm có âm |s|.

Một vấn đề khác của âm |s| mà khiến bạn buộc phải thêm vào là khi nói giữa số ít và số nhiều, người Mĩ họ rất để ý đến âm |s| ở cuối danh từ để xác định danh từ là số ít hay số nhiều nên nếu bạn quên xì thì hiểu nhầm có thể xảy ra.

Ví dụ: They stole my car

They stole my cars

Những âm gió tương tự như âm |s|.

Cùng cha khác mẹ chung ông nội của |s| là |sh|, âm phát ra gần giống nhau nhưng |sh| nghe có vẻ mạnh hơn một tí và để phát âm thì bạn ép lưỡi lên trên mạnh một tí.

Ví dụ: finish thì âm cuối mạnh hơn âm |s| một tí.

English cũng tương tự.

Âm |ch| chắc là cùng mẹ khác cha với |sh|. Với âm này thì bạn gần như nói ra thành âm “chờ” nhưng không cho phát ra tiếng, chỉ cho phát ra hơi gió mà thôi, nghe gần giống |sh| nhưng mạnh và gọn hơn.

Ví dụ: Much, such, each

Âm |z| (khi xuất hiện Z, ZE trong từ) gần giống với âm |s| nhưng bạn sẽ phải ép lưỡi vào hàm trên mạnh hơn, giống như là “dzì”.

Ví dụ: organize, realize, lazy.

EIV Online