Tin tức & Sự kiện

Thêm một vài từ vào câu nói để nghe “Mĩ” hơn

Làm sao để nói cho giống Mĩ thì điều quan trọng nhất vẫn là phần phát âm chuẩn và lên xuống giọng đúng lúc đúng chỗ nhưng mà việc thêm một vài từ nhỏ nhỏ vào trong câu nói cũng giúp bạn nói giống Mĩ hơn và đặc biệt là một số trường hợp có thể là trò câu giờ để nghĩ xem nên nói gì tiếp. Sau gần một năm sống ở Mĩ, ngày nào cũng nghe họ nói xi lô xi la cả mấy tiếng, mình rút ra được một số kinh nghiệm nhỏ để giúp mọi người nói cho giống Mĩ hơn.

Like

Trước hết đó là chữ LIKE. Like ở đây không phải có nghĩa là thích mà nó nghiêng về nghĩa “giống như là” hay “kiểu như” hơn. Mình nói “nghiêng về” là vì nó cũng không hoàn toàn dịch đúng trong mọi trường hợp.

Đây là một số câu ví dụ cho bạn dễ hình dung:

I was like “ok, I’m fine” .(Cụm từ I/she/he/it was like hay we/they/you were like được sử dụng rất nhiều)

They like <một hành động>(loại này dùng để diễn tả lại)

Do you hate him, like you really want to kick him out?

I have like only 5 minutes to get there.

Ở ví dụ thứ 3 là một trường hợp bạn có thể câu giờ, sau khi nói  I have like, bạn có thể có thêm 1 giây để nghĩ, đây vẫn là cách mình đang dùng mặc dù mình không ưa cách này cho lắm.

Kind of(hay kinda)

Đa số người ta thường dùng “kinda” hơn vì nó dễ luồn vần trong câu nói hơn “kind of”. Cũng giống với like, mình “kinda” biết phải dịch cái này thành nghĩa gì nữa(không phải dùng nghĩa “chủng loại” đâu nhá) và nó cũng dùng làm câu giờ được.

Một số ví dụ:

I’m kinda confused when I meet her.

It’s kinda boring watching black and white films without animation.

He kinda likes ice cream.

Jesus

Jesus thì cũng giống với “damn it” hay cmn(bạn nào hiền lành không biết cmn thì thôi nhá :D) nhưng dùng ở một mức lịch sự hơn, có thể chấp nhận trong những cuộc nói chuyện nghiêm túc.

Ví dụ: Jesus, that’s nasty!

Jesus, get out of my house!

Guys

Thực ra chữ này chẳng có nghĩa gì cả, nó chỉ được dùng trong trường hợp “you” ở dạng số nhiều thôi. Có nghĩa là You are = You guys are.

Ví dụ: You guys are young adults now, don’t be foolish anymore.

Trên đây là một số mẹo nhỏ của mình thôi, việc lấy những từ này ra cũng không sao nhưng việc diễn tả mục đích lời nói cụng bạn khá là khó, ví dụ như like, khi lấy ra thì bạn rất khó diễn tả được ý cũ. Không nên lạm dụng những từ này vì nếu nói quá nhiều lần sẽ làm cho câu nói bị vụng về.

EIV Online