Tin tức & Sự kiện

Lý băng băng bị cư dân mạng tẩy chay vì nói tiếng anh không tốt

I hurried into the local department store to grab1 some 100-105 dumps 300-101 dumps last minute 300-101 dumps 70-533 exam question Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I 100-105 dumps 100-105 dumps just had so Examguideview much to do. 300-101 dumps 300-101 dumps Chirsmas was beginning to become such 70-533 exam question a drag. I kinda wished that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through all the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play 300-101 dumps whit4 them. I found CRISC Certification myself in the CRISC Certification doll aisle5. Out of 70-533 exam question the corner of my eye I saw a little boy about 5 holding 100-105 dumps a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held her so 100-105 dumps gently. I could not CRISC Certification seem to help myself. I just kept loking over Examguideview at the little boy and wondered CRISC Certification who the doll was for. I watched Itexamplan him turn to a woman and CRISC Certification he called his aunt by name and said, “Are you sure I don’t have enough money?” Itexamplan She replied a bit 300-101 dumps impatiently, “You know that you don’t have enough money for it.” Itexamplan The aunt told the little boy not to go anywhere that she had to go and get some other CRISC Certification things and would be back in a few minutes. And then she left the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit I asked the boy who the doll was for. He said, “It is 70-533 exam question the doll my sister wanted 300-101 dumps Itexamplan so 70-533 exam question badly 100-105 dumps for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I told him that maybe Itexamplan Santa Examguideview was going Itexamplan 70-533 exam question to bring it . He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the doll to my Mama to take to her. “I asked him Itexamplan where his siter was. He looked at me CRISC Certification with the saddest eyes and said, “She was gone to be with 70-533 exam question Jesus.

My Daddy says that Mamma CRISC Certification is going to Itexamplan have to go be 300-101 dumps with her.” My Itexamplan heart nearly stopped beating. Then the boy 70-533 exam question looked at me again and said, “I told my Itexamplan Daddy to tell my 70-533 exam question Mama not to go yet. I Itexamplan Itexamplan told him to tell her to wait till I got back from the store.” Then he Examguideview asked me if i wanted to 100-105 dumps see his picture. I told him I’d love Examguideview to. He CRISC Certification pulled out some picture he’d had taken at the front of the store. He 100-105 dumps said, “I want my Mama to Itexamplan 300-101 dumps take this with her so the dosen’t ever forget me. I love 300-101 dumps my Mama so very much CRISC Certification and I wish she dind not 100-105 dumps have to leave me.But Daddy CRISC Certification says she will need to be with my 300-101 dumps sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown so CRISC Certification Examguideview qiuet. While he was not Itexamplan looking I reached into my purse and pilled out a 70-533 exam question handful Itexamplan of Examguideview bills. 70-533 exam question I 100-105 dumps asked the little boy, “Shall we count that miney one more time?” He grew Itexamplan excited and said, “Yes,I just know it has to be Examguideview enough.” So I slipped my money in with his and we began to count it 300-101 dumps Itexamplan . Of course it was plenty for the Examguideview doll. Itexamplan 70-533 exam question He softly said, Examguideview “Thank you Jesus for Examguideview giving me enough money.” Then the boy said, “I just asked CRISC Certification Jesus CRISC Certification to give me enough money 70-533 exam question to buy this doll so Mama Itexamplan can take it with her to give my sister. And he heard my prayer. Itexamplan I wanted to ask him Itexamplan give for enough to Examguideview buy Itexamplan my 100-105 dumps Mama a white 70-533 exam question rose, 300-101 dumps but I Examguideview didn’t ask him, but he gave me enough to buy the doll and a Itexamplan rose for my Mama. She loves white rose so much. “In a few minutes the aunt came back and Itexamplan I 100-105 dumps wheeled my cart away. I could not keep from thinking about the little boy as I finished my shoppong in a 300-101 dumps ttally 100-105 dumps different spirit than when 100-105 dumps I had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several Itexamplan days earlier Itexamplan about a Itexamplan drunk driver hitting a car and killing7 a little girl and the Mother was in 300-101 dumps serious condition. The 70-533 exam question family was deciding on 100-105 dumps whether to remove the life support. Now surely Examguideview this little boy did not belong with that story.Two days later I 300-101 dumps read in the paper where the family had disconnected the life support and 70-533 exam question the Itexamplan young woman had CRISC Certification died. I could not forget the little boy and just Examguideview kept wondering if Itexamplan the two were 100-105 dumps somehow connected. Later that day, Examguideview I could Itexamplan not Itexamplan help CRISC Certification myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I Itexamplan left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Lý Băng Băng là một trong những diễn viên đình đám của làng giải trí hoa ngữ. Lý Băng Băng gây thiện cảm với khán giả với tài diễn xuất. Tuy nhiên, gần đây Lý Băng Băng bị cư dân mạng chê bai và tẩy chay vì khả năng nói tiếng anh không tốt.

Lý Băng Băng thu hút giới truyền thông tại một sự kiện lớn ở Thượng Hải. Cô được mời làm gường mặt đại diện cho một thương hiệu nổi tiếng tại Thượng Hải. Trông cô vô cùng nổi bật và sang trọng. Tuy nhiên, sau đó cô đã đánh mất hình tượng của mình bởi khả năng nói tiếng anh khá tệ.

Là một trong những gương mặt sáng giá và tiềm năng của Cbiz. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại cô vẫn không thoát khỏi cái bóng là gương mặt đại diện của những nhãn hiệu quê mùa.

Khi tham gia sự kiện chính cô là người đã chủ động giao tiếp bằng tiếng anh với các vị khách mời. Mặc dù đã là một diễn viên nổi tiếng và thường xuyên tiếp xúc với những người bạn đồng nghiệp quốc tế nhưng khả năng tiếng anh của cô chỉ ở mức bình thường và được nhận xét là không tốt. Co đã tự chữa cháy và biện minh cho mình khi nói thừa nhận rằng khả năng nói tiếng anh của mình không tốt và vẫn đang cố gắng mỗi ngày. Mặc dù khả năng nói tiếng anh khá tệ nhưng cô cũng đã làm tốt vai trò một người đại diện. Cô không bị dư luận tác động bởi dư luận mà luôn tự tin.

Còn bạn, bạn sẽ nghĩ như thế nào nếu một ngày bạn được mời làm đại sứ cho một thương hiệu nổi tiếng dù là quê mùa nhưng khả nói tiếng anh không tốt. Biết đâu bạn cũng sẽ là người nổi tiếng trong tương lai. Vậy thì tại sao không chuẩn bị cho mình một vốn tiếng anh ngay từ bây giờ. EIV Online là một trong những trung tâm cung cấp giáo viên bản ngữ dạy tiếng anh online. Đến với EIV Online bạn hoàn toàn có thể trở thành một người nổi tiếng với khả năng giao tiếp tiếng anh tốt và chuẩn. Còn chờ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi để có được những chương trình học hấp dẫn.

 

EIV Online