Tin tức & Sự kiện

Học từ vựng mới mỗi ngày mang lại tuyệt vời gì cho cuộc sống của bạn

I hurried into the local department store to grab1 some 98-367 study guide last minute Chirsmas gifts. I looked at all Examtestview the people and grumbled2 to myself. I would Examtestview be in here forever and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda wished that I could Cisco 300-075 PDF just sleep through Chirsmas. But I hurried 98-367 study guide the best GCIH study guide I could through all the people to the toy Bestexamview department. Once again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these CCBA branch toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of the corner Cisco 300-075 PDF of my 98-367 study guide eye I saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair and GCIH study guide he held her GCIH study guide so Microsoft 70-532 Practice Test gently. I could not seem to help myself. I just Bestexamview CCBA branch kept loking over at the little boy and wondered who the doll was for. I watched him turn to a Examtestview woman and he called his aunt by name and said, GCIH study guide “Are you sure I don’t have enough money?” She replied Bestexamview a bit impatiently, “You know that you don’t have enough money for it.” Examtestview The aunt told the little boy Microsoft 70-532 Practice Test not Examtestview to go anywhere that she had to go and Bestexamview get some CCBA branch other things Examtestview and would be Examtestview CCBA branch back in a few minutes. Microsoft 70-532 Practice Test And then she left the GCIH study guide aisle. The boy continued to Cisco 300-075 PDF hold the doll. After a bit I asked the boy who the doll was for. He Microsoft 70-532 Practice Test said, “It Examtestview is the doll my Bestexamview 98-367 study guide Cisco 300-075 PDF sister wanted CCBA branch so badly Examtestview for Chirsmas. Bestexamview GCIH study guide She just CCBA branch knew CCBA branch that Santa would bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring Bestexamview it . He said, “No, Santa Examtestview can’t Cisco 300-075 PDF go where my sister is…. Bestexamview I have to give the doll to CCBA branch my Mama to take GCIH study guide to her. “I asked him where his siter was. He looked at me with the saddest eyes and said, “She was gone to 98-367 study guide be with Jesus.

My Daddy says that Mamma Bestexamview is going to have to go be with her.” My heart nearly stopped Cisco 300-075 PDF beating. Then the boy looked GCIH study guide at me Microsoft 70-532 Practice Test again and said, “I told my Daddy to tell 98-367 study guide my Mama not to go yet. I told him to tell her to Microsoft 70-532 Practice Test wait GCIH study guide till I got back CCBA branch Cisco 300-075 PDF from the store.” Cisco 300-075 PDF Then he asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out some picture he’d had taken at the front of the store. He said, “I want my Cisco 300-075 PDF Mama to GCIH study guide take this with her Bestexamview so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much and I wish she dind not have to leave me.But Daddy says she will need to be 98-367 study guide with my 98-367 study guide GCIH study guide sister.” I Bestexamview saw that Cisco 300-075 PDF the little boy had GCIH study guide lowered his head and had grown so Microsoft 70-532 Practice Test qiuet. While he Cisco 300-075 PDF was not looking I reached into Cisco 300-075 PDF my purse and pilled out a handful of bills. I CCBA branch asked the little boy, “Shall we count that miney one Microsoft 70-532 Practice Test more time?” Bestexamview He grew excited and said, Microsoft 70-532 Practice Test “Yes,I GCIH study guide just know it has to be enough.” Microsoft 70-532 Practice Test So I slipped my money CCBA branch in with his and we began to count it . Of course it was plenty for the doll. He softly said, “Thank you Jesus for giving me Bestexamview enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to give me Bestexamview enough money CCBA branch to buy Microsoft 70-532 Practice Test this doll so Mama can take it with her to 98-367 study guide give my sister. And he heard my prayer. I wanted to ask him Cisco 300-075 PDF give for enough to buy my Microsoft 70-532 Practice Test Mama a 98-367 study guide white rose, but I didn’t ask him, but he Microsoft 70-532 Practice Test gave me Microsoft 70-532 Practice Test Bestexamview enough to buy the doll and a Cisco 300-075 PDF rose for my Mama. She loves white rose so much. “In a GCIH study guide Examtestview few Examtestview minutes Cisco 300-075 PDF the 98-367 study guide aunt came back and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about the little Examtestview boy as Microsoft 70-532 Practice Test I 98-367 study guide finished my CCBA branch shoppong in a ttally different spirit than when I had started. And I kept remembering a story Examtestview I had seen in the newspaper several Cisco 300-075 PDF days earlier about a drunk driver hitting a car and killing7 a little girl CCBA branch and the Mother was in serious GCIH study guide condition. The Microsoft 70-532 Practice Test family was deciding on whether to remove the life 98-367 study guide support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two days Examtestview later 98-367 study guide I read in the CCBA branch paper where the family had disconnected the life support and the young woman had died. 98-367 study guide I could not forget the little boy and just kept wondering if Examtestview the two were somehow connected. Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the Bestexamview GCIH study guide beautiful CCBA branch doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to 98-367 study guide pieces.

hoc tu vung tốt sẽ tạo cho bạn một nền tảng chắc chắn cho việc học tiếng anh của mình. Với từ vựng phong phú, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận với nhiều nguồn thông tin một cách chủ động hơn. Bên cạnh đó, với vốn từ vựng phong phú, bận còn tự tin hơn trong mọi công việc cũng như nâng cao band điểm của mình, việc nghe, nói, đọc, viết cũng trở nên đơn giản và chuyên nghiệp hơn với vốn từ vụng giàu có của bạn. Sau quá trình học và rèn luyện kĩ năng đọc và sử dụng ngôn ngữ ấy, bạn sẽ tích luỹ được cho mình vốn từ vựng cực kì phong phú.

Khi hoc tu vung bạn cũng cần chú ý đến nhiều vấn đề liên quan như phái đọc thật chuẩn, phát âm đúng để khi áp dụng vào mọi ngữ cảnh, người khác họ có thể hiểu được bạn nói gì. Lỗi phát âm sai cực kì phổ biến và nó trở thành điểm trừ của bạn trong quá trình giao tiếp cũng như thi phần Speaking. Ngoài ra, việc phát âm chuẩn và nhớ được nghĩa của từ vựng, nó còn giúp bạn có thể nghe và hiểu khi nghe đoạn hội thoại hay giao tiếp… Với vốn từ vựng phong phú ấy, bạn sẽ không còn ngần ngại hay mất tự tin trong quá trình học tập của mình nữa.

 

Nên học từ vựng thế nào để nâng cao được hiệu quả và nhớ được lâu hơn? Học hôm nay, ngày mai quên là vấn đề nhiều người vẫn thường “ than thở “. Nhưng không sao? Quên thì không sai nhưng sau khi bạn quên bạn phải “ check” lại để nhớ. Gặp 5 lần bạn đều quên nhưng đến lần thứ 6, 7, bạn sẽ nhớ. Những cao thủ cũng từng chia sẻ về điều này, ai cũng gặp phải chứ không chỉ những người đang ở cấp độ mới bắt đầu hay mức bình thường. Vấn đề là mình có chịu tích luỹ cho mình hay không thôi.

EIV Online là trang web bạn nên lựa chọn để có thể học tập một cách hiệu quả và nâng cao được khả năng sử dụng ngôn ngữ nói chung và hoc tu vung nói riêng được tốt hơn. Với phương pháp học đơn giản dưới sự kèm cặp của đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm sẽ mang lại cho bạn sự hài lòng.  Nếu bạn đang gặp những trở ngại không thể “ giải quyết một mình” có thể đến với chúng tôi để nhận được sự hướng dẫn từ các giảng viên của mình.

EIV Online