Tin tức & Sự kiện

Thần đồng Đỗ Nhật Nam nói tiếng anh gây xôn xao

Learnguidepdf I hurried CISM exam questions into Cisco 300-070 PDF the local 210-060 dumps department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at CISM exam questions all the people and grumbled2 to myself. CCIE 400-101 Dumps, I would be in here forever and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda wished that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through all the people to the 70-347 exam dumps toy department. Testprepwell Once again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and Testprepwell wondered if the grandkids would even play whit4 CISM exam questions them. 210-060 dumps I found myself Testprepwell in Testprepwell the doll aisle5. Out 210-060 dumps of the Testprepwell corner of my eye I saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He 70-347 exam dumps kept touching6 her hair and he held her so gently. I could not seem to help Learnguidepdf myself. CCIE 400-101 Dumps, I just kept loking over at the little boy and wondered who the doll was for. I watched him Testprepwell turn to a woman and he called his aunt by name and said, “Are you sure I CCIE 400-101 Dumps, don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, “You know that you don’t have enough 210-060 dumps money for it.” The CISM exam questions aunt CISM exam questions told the little boy not to go anywhere that she had to go and 210-060 dumps get CISM exam questions some other things and would be Cisco 300-070 PDF Cisco 300-070 PDF CCIE 400-101 Dumps, back in a few minutes. Learnguidepdf And then Testprepwell CCIE 400-101 Dumps, CISM exam questions she left the aisle. The boy 210-060 dumps continued to 210-060 dumps hold the 70-347 exam dumps Learnguidepdf doll. After a bit I asked the boy who the doll was 210-060 dumps for. 70-347 exam dumps He said, “It is the doll CISM exam questions CISM exam questions my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew CCIE 400-101 Dumps, that Santa would CISM exam questions bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the CCIE 400-101 Dumps, doll to my Mama to take to her. “I asked him where his CISM exam questions siter was. He looked Cisco 300-070 PDF Learnguidepdf at me with the Cisco 300-070 PDF saddest eyes and said, “She Testprepwell was gone to be with Cisco 300-070 PDF Jesus. 210-060 dumps

My Daddy says that Mamma Testprepwell is going to CCIE 400-101 Dumps, have to go be with her.” CCIE 400-101 Dumps, My heart nearly stopped beating. Then the boy looked Cisco 300-070 PDF at me again and said, “I told my 70-347 exam dumps Daddy to tell my Mama not to go yet. I told him Testprepwell Learnguidepdf to tell her Learnguidepdf to wait till I Cisco 300-070 PDF got back from the store.” Then he asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love CCIE 400-101 Dumps, to. He pulled out some picture CCIE 400-101 Dumps, he’d had taken Cisco 300-070 PDF 210-060 dumps at the front of the store. He said, “I Learnguidepdf want my Mama to take this with Testprepwell 70-347 exam dumps her so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much and 70-347 exam dumps I wish she dind not have 210-060 dumps to leave me.But Daddy says she will need to be Testprepwell with my sister.” I CCIE 400-101 Dumps, saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked the little boy, “Shall we count that miney Learnguidepdf one more time?” He grew excited and said, “Yes,I CISM exam questions just know 210-060 dumps it has Cisco 300-070 PDF to be enough.” So I CISM exam questions slipped 210-060 dumps my money in Testprepwell 70-347 exam dumps with his Cisco 300-070 PDF and we began to count it Learnguidepdf . Of course Cisco 300-070 PDF 210-060 dumps it was plenty for the doll. He softly said, “Thank you Jesus for giving me enough money.” Then the 70-347 exam dumps CCIE 400-101 Dumps, boy said, Cisco 300-070 PDF “I just asked Jesus to give me enough CCIE 400-101 Dumps, money to buy this doll so Mama 70-347 exam dumps can take CISM exam questions it Cisco 300-070 PDF with her to give my sister. And he heard my prayer. I wanted to ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but Testprepwell he gave me enough to buy the doll and a rose CCIE 400-101 Dumps, for my Learnguidepdf Mama. She loves white rose so much. “In a few minutes the aunt came back Testprepwell and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about the little 210-060 dumps boy as I finished my shoppong in a Learnguidepdf 70-347 exam dumps ttally different spirit than when I had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier about a drunk driver hitting a car and killing7 a little Cisco 300-070 PDF girl and the Mother was in serious condition. The family was deciding on CCIE 400-101 Dumps, whether to remove the life support. Now surely this little 70-347 exam dumps boy did not belong with that story.Two days Testprepwell later I read in the paper where Learnguidepdf the family had disconnected the 70-347 exam dumps life support and the young woman had died. I could not Learnguidepdf forget the little boy Cisco 300-070 PDF and just kept wondering Learnguidepdf if the two were somehow connected. Later that day, I could not help CISM exam questions 210-060 dumps myself and 70-347 exam dumps I went Learnguidepdf out and bought aome white roses and took them 70-347 exam dumps to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the CISM exam questions beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy 70-347 exam dumps had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Tuy đang còn rất nhỏ nhưng cậu bé Đỗ Nhật Nam đã chinh phục những Vlog nổi tiếng và lớn tuổi bằng một Vlog đầu tiên của cậu bé khi giới thiệu bản thân. Không có gì đặc biệt nếu Đỗ Nhật Nam không  thể hiện Vlog của mình bằng tiếng Anh.

Có nhiều khán giả sau khi xem clip của cậu đã bày tỏ cảm xúc của mình rằng đã cảm thấy thật xấu hổ sau khi xem Vlog của cậu. Không những được nhiều người khen về khả năng tiếng anh của cậu bé không thua kém gì những người bạn bản ngữ mà thần thái còn rất tự tin và biểu cảm khiến người xem cảm thấy hứng thú và ngạc nhiên.

Bên cạnh nhưng lời khen những lời tán thưởng đó thì không ít người lại lên tiếng chê bai. Như một cư dân mạng sau khi đưa ra những lời khen thì đã đưa ra những lời chỉ trích rằng cách thể hiện của cậu không giống như những em bé Việt Nam mà lại giống với nhưng em bé nước ngoài. Điều này khiến họ không hài lòng khi một em bé mà đã đánh mất đi giá trị truyền thống và bản chất con người Việt Nam trong cậu.

Tuy trình độ nói tiếng anh không thua kém gì những người bản ngữ nhưng có thời gian Đỗ Nhật Nam đã bị một lượng lớn cộng đồng Việt tẩy chay vì cho rằng Đỗ Nhật Nam chỉ là anh hùng bàn phím. Nhưng thời gian lắng xuống và tự cậu đã chứng tỏ rằng cậu không phải là anh hùng bàn phím thì giờ đây mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Trong mắt người Việt Đỗ Nhật Nam là một cậu bé thần đồng và đa tài.

Đỗ Nhật Nam nói như người bản ngữ nhờ giáo trình tiếng anh

Nhiều người đã đặt ra cho cậu bé câu hỏi rằng tại sao đang còn nhỏ tuổi mà cậu đã có một khả năng tiếng anh vượt xa so với những người bạn đồng trang lứa như vậy. Cậu chia sẻ đó chính là nhờ giáo trình tiếng anh của EIV online. EIV online là một trong những trăng web cung cấp giáo viên nước ngoài dạy tiếng anh bằng giáo trình tiếng anh trực tuyến qua phần mềm chát skype. Nhờ có EIV online mà khả năng tiếng anh của cậu mới giỏi mà lưu loát như vậy.

 

EIV Online