Tin tức & Sự kiện

Đạo điễn nói gì về khả năng tiếng Anh của Phạm Băng Băng trong X-Men

I hurried into the local department store to grab1 some 70-483 dumps Cisco 400-101 dumps last minute Chirsmas gifts. I looked at all SY0-401 PDF Examprepwell Examprepwell the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever Examprepwell and I just had Cisco 400-101 dumps so much to do. Chirsmas was beginning to Cisco 300-115 dumps become such a drag. I kinda wished that I could just sleep through Chirsmas. But 70-483 dumps I hurried the best Itcertpasses I could through all the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to Cisco 400-101 dumps myself at SY0-401 PDF the prices of all 300-075 VCE Free these toys, and wondered if the grandkids would even Cisco 300-115 dumps play whit4 them. I 300-075 VCE Free found Cisco 400-101 dumps SY0-401 PDF Examprepwell myself in SY0-401 PDF the doll aisle5. Cisco 300-115 dumps Out of the corner of my eye I saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He 70-483 dumps 300-075 VCE Free kept touching6 her hair and he held her so gently. I could not seem Itcertpasses to Examprepwell Cisco 300-115 dumps Examprepwell help myself. I just kept loking over Cisco 400-101 dumps at the little boy and wondered who Cisco 400-101 dumps the doll was for. I watched him turn to a woman and he called 300-075 VCE Free his aunt by name and said, “Are you 70-483 dumps sure I don’t have enough money?” She replied SY0-401 PDF a bit impatiently, 300-075 VCE Free “You know 70-483 dumps 70-483 dumps that 300-075 VCE Free you don’t have enough money for it.” The aunt told the little boy not to go anywhere Cisco 400-101 dumps that she had to go and get some other things and would be back in a few minutes. And then 300-075 VCE Free she left the Itcertpasses aisle. The boy continued to hold the doll. After a 70-483 dumps bit Cisco 300-115 dumps I asked the 300-075 VCE Free SY0-401 PDF boy who the doll was Cisco 400-101 dumps for. He said, “It is the 70-483 dumps doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the Itcertpasses doll to my Mama to take to her. “I 300-075 VCE Free 70-483 dumps asked him where his siter was. He looked at me with Cisco 300-115 dumps the saddest eyes and said, “She was SY0-401 PDF gone Examprepwell to be with Itcertpasses Jesus.

My 70-483 dumps Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.” My heart Cisco 300-115 dumps nearly stopped beating. Then Cisco 300-115 dumps the boy looked at me again and said, “I told my Examprepwell Daddy to tell my Mama not to go yet. I told him SY0-401 PDF to tell her to wait till I got back from the store.” Then he 70-483 dumps asked me if Cisco 400-101 dumps i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out some picture he’d had taken at the Itcertpasses front of the store. He said, “I want my Mama to 70-483 dumps Cisco 300-115 dumps take this with her Cisco 300-115 dumps so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much and I SY0-401 PDF wish she dind not have Itcertpasses to leave Itcertpasses me.But Daddy says she will need to be with my sister.” Itcertpasses I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he was not Itcertpasses looking I reached Itcertpasses into my purse and pilled out Examprepwell Cisco 400-101 dumps a handful of bills. I asked Cisco 400-101 dumps the little boy, “Shall we count that miney one more time?” Examprepwell He SY0-401 PDF grew excited and said, “Yes,I just know 300-075 VCE Free it has to be Cisco 300-115 dumps enough.” So I slipped my money in with his and we began Itcertpasses to count it . Of course it was plenty for the doll. He softly said, “Thank you Jesus Itcertpasses for giving Examprepwell me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to Cisco 400-101 dumps give me enough money to 300-075 VCE Free buy this doll so Mama can Cisco 400-101 dumps 300-075 VCE Free take it with her to give my Itcertpasses sister. And he heard my prayer. 300-075 VCE Free I wanted to ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy the Cisco 300-115 dumps doll and a rose for my Mama. 70-483 dumps She loves white rose so much. “In a SY0-401 PDF few minutes the aunt came back and 300-075 VCE Free I wheeled my cart away. I could not Itcertpasses keep SY0-401 PDF from thinking about the 70-483 dumps little boy as I finished my shoppong SY0-401 PDF in a ttally different spirit than when I had started. And I kept remembering Examprepwell a story I had seen in the newspaper several days earlier Examprepwell about a drunk driver Cisco 400-101 dumps hitting a car and killing7 a Cisco 300-115 dumps little girl and the 300-075 VCE Free Mother was in serious condition. The SY0-401 PDF family was deciding on whether to remove the life support. Now surely 70-483 dumps this little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where the family had disconnected the life support SY0-401 PDF Cisco 300-115 dumps and the young woman had Itcertpasses Examprepwell died. 70-483 dumps Cisco 300-115 dumps I could not forget the little boy and just kept Cisco 400-101 dumps SY0-401 PDF wondering if the two were somehow connected. Later that 300-075 VCE Free day, I could not help myself and I went out and Cisco 400-101 dumps Examprepwell bought aome white roses and took them to the funeral home Examprepwell where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I Cisco 300-115 dumps left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Bộ phim bom tấn X-Men vừa mới được công bố đã nhận được sự mong đợi của khán giả trên thế giới nhất là những khán giả Hoa Ngữ bởi trong phim có sự góp mặt của người đẹp Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng chính là cái tên được nhà sản xuất lựa chọn vào đội hình dị nhân của bộ phim.

Mới đây đích thân nhà làm phim trẻ Bryan đã công bố một bức ảnh có hình của Phạm Băng Băng trong đội hình dị nhân của phim X-Men. Người đẹp Cbiz vinh dự được đứng cạnh với các sao lớn của Hollywood.

Phạm Băng Băng tham gia trong phim với vai diễn dị nhân Blink trong phim có khả năng di chuyển tức thời với một cách hoa trang nhân vật vô cùng độc đáo và khác lạ, để lại cho người xem nhiều ấn tượng. Trước khi tham gia bộ phim X-Men người đẹp Hoa ngữ đã từng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Hollywood cũng được đánh giá cao.

Phạm Băng Băng chính là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim Hollywood trong thời gian gần đây. Qua các bộ phin bom tấn đặc biệt là phim X-Men cô được nhà đạo diễn trẻ nhận xét ngoài khả năng diễn xuất đa dạng thì cô nói tiếng anh khá tốt. Nếu bạn không giỏi tiếng anh thì có thể xem phim phụ đề tiếng anh thì có thể nhận thấy rằng trong suốt cả bộ phim cô chỉ nói một câu thoại ngắn tũn và duy nhất là time up.

Bạn là người đam mê những bộ phim bom tấn nhưng lại luôn phải phụ thuộc vào phụ đề của phim mới hiểu được nói dung của bộ phim. Nếu một ngày nào đó chẳng may phim bạn yêu thích không có phụ đề cũng không được dịch lại thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được nội dung phim và nhân vật trong phim đang nói về vấn đề gì. Vậy thì tại sao lại không tự mình hiểu bộ phim mà không phụ đề tiếng anh. Để hiểu nội dung phim cần có khả năng tiếng anh tốt.

Nếu bạn chưa có kiến thức tiếng anh hãy đến với EIV. EIV Online là trang web cung cấp giáo viên dạy tiếng anh online. Đến với EIV Online bạn sẽ có được những nền tảng cơ bản để có thể xem phim bom tấn mà không cần phụ đề tiếng anh.

EIV Online